Spela Padel Med Muskelreumatism – Tips & Guide

Muskelreumatism är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som orsakar progressiv skada på kroppens rörelseförmåga.
Många patienter med muskelreumatism lider också av accelererad muskelförlust eller kakexi, vilket bidrar till förlust av fysisk funktion och livskvalitet. Fysisk aktivitet spelar en central roll i hanteringen av sjukdomen eftersom det är viktigt att bibehålla muskelstyrka och uthållighet, rörelseomfång och förmågan att utföra aktiviteter i det dagliga livet.
Å andra sidan, med tanke på sjukdomens natur, finns det alltid en ökad risk för skador. Det finns en stor mängd studier och artiklar som undersöker effekten av träningsinterventioner på muskelfunktion och sjukdomsaktivitet. Det beror givetvis också på dina symtom på muskelreumatism.
Dessa studier visar att träning klart förbättrar muskelfunktionen utan att påverka sjukdomsaktiviteten. Studier inklusive röntgenutvärdering av ledskador visar också att det inte finns några bevis för att träning, även högintensiv träning, ökar inflammation eller ledskada, även om försiktighet bör iakttas med patienter med allvarliga grundskador.
När det gäller daglig fysisk aktivitet (träning är bara en del av fysisk aktivitet) finns det knappast någon forskning gjord som visar antingen att fysisk aktivitet verkligen minskar hos patienter eller om det finns ett samband mellan daglig fysisk aktivitet och sjukdomsaktivitet.
Resultaten från studier som tittar på effekten av träning på muskelmassa eller förmågan att förebygga eller vända kakexi är något motsägelsefulla, men det verkar som att när träningsdosen är tillräckligt stor kan ökningar i muskelmassa uppnås. Med det sagt kan man absolut spela padel även om man har muskelreumatism.

Idrott blir allt viktigare i vårt samhälle

På grund av det förändrade åldersspektrumet med ett större antal äldre och avsevärt mer aktiva människor, blir ett ökande antal personer med underliggande ortopediska sjukdomar intresserade av att delta i idrott.
Denna artikel behandlar möjligheter och effekter av idrottsaktiviteter för personer med muskelreumatism inom ramen för en konservativ terapi. En studie gjordes med hjälp av medicinska sökmotorer inklusive PubMed, och även via rekommendationer från specialistföreningar och patienthjälpgrupper. Livskvaliteten för patienter med muskelreumatism artrit består av fysiska, psykiska och sociala komponenter.
Idrott som ett medel för rehabilitering påverkar alla dessa komponenter. Idrott ska uppfattas som en form av terapi och anpassas till den enskilda patientens behov. Viljan att aktivt delta i idrott bör alltid värderas högt och uppmuntras.

Idrott med sporter såsom padel är därför en viktig pelare i terapin i ett konservativt totalbegrepp. Huvudaspekterna av idrottsterapeutisk verksamhet är funktionella, pedagogiska och upplevelseorienterade aspekter. De kliniska symtomen, skadans omfattning och fysiska funktionsnedsättning måste dock utvärderas och beaktas för det terapeutiska konceptet.

Det finns goda skäl för personer med muskelreumatism artrit att hålla sig fysiskt aktiva: Motion och sport förbättrar fysisk kondition och styrka, och de kan också bidra till att minska sjukdomsrelaterad utmattning. En rad olika sporter är lätta för lederna och passar personer med reumatoid artrit.

Fysisk aktivitet är viktigt för att hålla lederna så rörliga som möjligt. Motion och sport har också andra fördelar: De stärker dina muskler, skelett och cirkulationssystemet (hjärta och blodkärl). Styrka och uthållighet är också användbara i vardagen – till exempel när du går i trappor.

Smärta och utmattning kan göra det svårt att vara fysiskt aktiv, särskilt i början när din kropp inte är van vid det ännu. Så det är viktigt att inte börja för hårt när du väl sätter igång att spela padel eller utöva någon annan sport. Och att se till att träningen du gör är lämplig för ditt sjukdomsstadium och de symtom du har. Detta gäller även när symptomen är värre under vissa perioder.

Du kan prata med en läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut om vilken typ av träning som passar dig bäst i olika situationer.

Vad säger forskningen om olika typer av sporter?

Fysisk aktivitet kan förbättra din kondition, styrka och övergripande rörlighet. En systematisk genomgång av studier har också visat att det kan minska utmattningen i samband med reumatoid artrit.

Styrkande övningar

En rad studier har undersökt effekten av stärkande övningar, särskilt i arm- och benmusklerna. Deltagarna i studierna gjorde övningar med lätta vikter eller förstärkningsutrustning i 30 till 60 minuter, två till tre gånger per vecka. Detta förbättrade deras styrka och minskade också artritrelaterade begränsningar något. Det var lättare för dem att göra vardagliga sysslor som att klä på sig och tvätta eller hantera disk och bestick. Men övningarna hade ingen effekt på smärtan.

Aerob träning

Andra studier undersökte hur aerob träning påverkar symtomen på muskelreumatism. Även här hölls passel två till tre gånger i veckan. De flesta pass varade mellan 45 och 60 minuter. Olika typer av aerob träning prövades, som cykling eller simning, ofta i kombination med andra övningar. Intensiteten på träningen var måttlig. Det var med andra ord ansträngande men ökade inte deltagarnas puls för mycket.

Aerob träning visade sig ha positiva effekter också: Det förbättrade livskvaliteten, minskade något begränsningar i det dagliga livet och lindrade också smärtan något.

Vattengympa

Eftersom att träna i vatten knappast belastar lederna, rekommenderas ofta vattengympa för personer som har problem med lederna. Fördelarna med vattengympa har testats i flera studier. Men forskningsresultaten hittills räcker inte för att kunna avgöra om vattengympa kan lindra reumatiska symtom som smärta eller förbättra ledfunktionen.

Padel med muskelreumatism

Man kan spela padel med muskelreumatism men det finns ett gäng saker du bör tänka på. Om du är sugen på att spela padel är det viktigt att du börjar lätt utan att anstränga dig för hårt. Känn av din kropp och se hur den reagerar. Anpassa spelet utefter detta. Det kan vara klokt att spela med någon som spelar i samma tempo som dig så att du kan ta det lugnt. Utvärdera efter varje pass hur det känns. Om det börjar kännas tungt är det bättre att ta en paus under spelet och återupta matchen lite senare när kroppe fått vila lite.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ongoal välkomnar alla nya kunder med 10% rabatt!
Ongoal välkomnar alla nya kunder med 10% rabatt!