4 vanliga typer av lån i Sverige

Om du överväger att ansöka om ett lån har du kanske märkt att det finns flera olika typer av lån att välja mellan. Vad är egentligen skillnaden mellan alla dessa låneformer? Och hur viktigt är det att man väljer rätt lånetyp utifrån syftet med lånet?

Här ska vi gå igenom fyra av de vanligaste låneformerna och kortfattat beskriva deras syfte samt när det är rekommenderat att ansöka om dem. Oavsett vilken låneform man väljer är det viktigt att förstå vissa grundprinciper när det kommer till ekonomi och skulder.

 Till exempel är det bra om du kan räkna ut räntan på lån på egen hand så att du vet vad kostnaderna blir i kronor varje månad och inte bara i procent. Det är också viktigt att ha en tydlig ekonomisk plan och budget för hur återbetalningen ska ske.

 #1 Privatlån

Privatlån är ett lån där låntagaren inte behöver erbjuda säkerhet för lånet. Kreditvärdet analyseras alltid vid en låneansökan, men när lånet saknar säkerhet eller pant blir högt kreditvärde och återbetalningsförmåga extra viktigt för att lånet ska beviljas.

Den stora fördelen med privatlån är att låntagaren har stor flexibilitet i hur lånet ska användas. Man kan beviljas privatlån för att betala resor, bröllop, räkningar eller andra personliga utgifter.

I regel har privatlån högre räntor än andra låneformer, men mycket vikt läggs på låntagarens kreditvärde för att bestämma räntesatsen och de andra kostnaderna som kan tillkomma.

Återbetalningstiden kan vara alltifrån ett par månader till över 10 år, beroende på lånebeloppet. Det är viktigt att du har en plan och budget för hur du ska sköta återbetalningen för att undvika dyra straffavgifter eller dröjsmålsräntor. Dessa kostnader kan snabbt göra den här låneformen mycket dyr.

 #2 Lån med säkerhet

För att få ett lån med säkerhet krävs det att låntagaren har något att erbjuda som säkerhet. Säkerheten fungerar som en garanti ifall du inte klarar av att sköta återbetalningen av lånet. Istället för att skulden blir större och större med varje missad betalning tar banken säkerheten som betalning istället. 

Vanligtvis avser lån med säkerhet olika slags billån eller bolån. I dessa fall används fordonet eller bostaden som säkerhet. Det är möjligt att använda andra värdefulla ägodelar som säkerhet för att beviljas lån, men då kan det likna pant istället för traditionell säkerhet.

Pant innebär att långivaren behåller din ägodel tills att lånet är helt återbetalat. Missköts betalningarna kan långivaren sälja ägodelen och använda pengarna som återbetalning av lånet.

Till skillnad från privatlån finns det mindre flexibilitet i hur lånet ska användas om det finns säkerhet. Anledningen är att dessa lån är avsedda för specifika ändamål som är mindre riskfyllda för långivaren. Det är därför de kan erbjuda lägre ränta jämfört med privatlån. 

Den stora fördelen är att du kan beviljas större lånebelopp till mer förmånliga villkor och längre återbetalningstider när du lånar med säkerhet. 

#3 Företagslån

Som namnet antyder är dessa lån utformade för företag. Det finns inga begränsningar för vilken typ av företagsform som kan ansöka om lånet, utan det är tillgängligt för exempelvis aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. 

Det finns flera anledningar att ansöka om företagslån. Det kan vara en bra lösning för att tillfälligt täcka personalkostnader, göra investeringar, användas till marknadsföring, utrustning, kassaflödesbehov eller annan nödvändig finansiering för företaget.

 För att beviljas företagslån krävs inte bara ett högt kreditvärde, utan även specifika företagsdokument måste skickas med i ansökan och analyseras av långivaren. Årsredovisning, balansrapport, affärsidé samt information om företagets ekonomiska historia kan krävas av långivaren för att de ska bevilja lånet. Beroende på lånebelopp kan även säkerhet krävas.

Den största risken med lånet gäller dem som bedriver en enskild firma eftersom ägaren kommer stå personligen ansvarig för skulderna. Det kan bli riskfyllt eftersom investeringar i företaget inte garanterar vinst. I en annan företagsform är det företaget som tar den ekonomiska smällen om investeringen med lånet inte gav någon avkastning. 

#4 Samlingslån

Samlingslån, även kallat konsolideringslån, är ett slags lån som används för att betala av ett flertal befintliga skulder. Genom att ta ett lån och betala av andra skulder återstår bara ett lån att betala tillbaka. Det kan drastiskt sänka månatliga räntekostnader samtidigt som det ger långivaren mer ekonomisk kontroll. 

Den som bör ansöka om ett samlingslån ska ha flera aktiva skulder samtidigt. Det kan vara alltifrån olika personliga lån till en eller flera kreditkortsskulder eller om man har hamnat efter med att betala sina räkningar. Alla räntekostnader, fördröjningsavgifter, dröjsmålsränta, straffavgifter med mera blir mycket pengar i slutändan. Genom att betala av alla skulder med hjälp av ett samlingslån tar du bort alla dessa kostnader.

 Precis som med alla låneformer görs en bedömning av ditt kreditvärde innan lånet kan beviljas. Om du ansöker om ett samlingslån kan det betyda att du har aktiva skulder och lågt kreditvärde, vilket kommer påverka villkoren för det nya lånet. Trots det kan det vara billigare än att fortsätta betala flera räntekostnader varje månad. 

Det gäller att göra noggranna beräkningar för att avgöra om det verkligen blir billigare. Om det inte blir billigare ska du undvika att ansöka om ett nytt lån eftersom det kommer resultera i att kreditvärdet sänks ytterligare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ongoal välkomnar alla nya kunder med 10% rabatt!
Ongoal välkomnar alla nya kunder med 10% rabatt!