Så Slår du Skruv i Padel [Komplett Guide]

Skruv, snurr, eller spin är vanligt i de flesta racketsporter, inte minst i tennis. Det finns flera olika typer av skruv som du kan utföra i padel, men generellt sett är skruv i padel någonting som du utvecklar och jobbar på när du har lärt dig grunderna.

Topspin padel-smash är ett av de främsta vapnen för dina padel-skott. Konceptet för att slå dina slag med spin är att borsta bollen med padelracket så att det får bollen att snurra.

Sättet du borstar med padelracket är något annorlunda än tennis och går ofta lite mer horisontellt än vertikalt (på en klocka från 8 till 2). Den perfekta kontaktpunkten är mot den övre änden av racketsidan, vilket hjälper spelaren att skapa extra skruv på bollen. Kroppspositionen på rätt plats under bollen är helt avgörande och vanligtvis den viktigaste faktorn för att slå effektiva slag med skruv.

Vidare är sättet som du gör spin på i padel generellt annorlunda än i tennis. Den vanligaste typen av skruv som görs i padel är underskruv. Målet met detta är att sakta ner bollens fart så att den studsar lägre och blir svårare att ta emot för motståndarna. Detta skiljer sig primärt från tennisen där den vanligaste typen av skruv är top-spin där målet är att accelerera bollen så att motståndarna inte hinner ta emot den. Det skiljer sig givetvis här på grund av att tennis inte har väggar.

Flera av pslagen i padel har olika namn som kanske primärt används istället fär “topspin”, “backspin”, etc. Bandeja i padel är ett slag med underskruv och vibora är ett slag med sidoskruv.

Topspin i padel

Den perfekta kontaktpunkten är mot den övre änden av racketsidan. Detta hjälper dig att skapa extra skruv på bollen. Kroppspositionen på rätt plats under bollen är också helt avgörande och vanligtvis den viktigaste faktorn för ett luckat padelslag med skruv.

Målplatsen på banan varierar beroende på din plats. Ju närmare du är nätet, desto brantare vinkel kommer du träffa nedåt och desto mindre skruv använder du när returen kommer att slås över staketet.

När du är längre tillbaka på planen måste du och får större möjligheter) att slå med mer skruv.

Målplatsen på banan varierar beroende på din plats på planen. Ju närmare du är nätet, desto brantare vinkel du träffar nedåt och desto mindre snurr du använder när returen kommer att bära bollen över staketet. När du är längre tillbaka i banan måste du slå mer snurr så det är “sparken” som studsar av glaset som ger bollen den höjd som behövs för att rensa staketet.

Om du är en Padel-spelare på grundnivå med lite tenniserfarenhet vet du förmodligen att topspin är en nyckelteknik för att spela bra. Men är det tillräckligt effektivt och ska du använda det i Padel?

Förr i tiden var rekommendationen att du aldrig ska använda topspin i padel eftersom bollen studsar högre efter att ha träffat bakväggen.

Men under åren, när spelarna och tekniken utvecklades, utvecklades deras tekniker också. Sporten har förändrats och därför är sanningen om toppspin inte längre giltig. Därför rekommenderas Top spin för specifika situationer i padel.

Situationer då Top spin rekommenderas:

  • Serveretur: När du returnerar din motståndares serve vill du att bollen ska resa snabbt och gå mot fötterna på den servande spelaren så snart den passerar nätet.
  • Aggressiv volley: Föreställ dig att du spelar en lång poäng och dina motståndare är mycket nära sin egen bakvägg. Om du hamnar i en bekväm situation, där bollen är något hög, bör du slå volley med topskruv så att bollen flyger högt bort från dina motståndares räckvidd efter att ha studsat på väggen.
  • Aggressiv smash: om du vill att bollen ska flyga högt efter att ha studsat på väggen, slå den med topspin. Som sådan kommer bollen sannolikt att komma utom räckhåll för dina motståndare.
  • Kom dock ihåg: Använd den skruv med måtta eftersom du under fel omständigheter kommer att sätta din motståndare i en bekväm situation för att starta en motattack.

Hur du använder backspin i padel

I backspinnen börjar slaget med en rörelse av racketen bakåt för att göra den redo lite högre än där vi ska slå bollen och slå den nedre halvan av den. Rörelsen är som att du vill slå på bollens ända och avsluta med en genomföljning genom bollen.

Detta är den mest använda skruven i padel, detta beror på att när bollen studsar på marken studsar den inte högt och det är svårare att attackera för våra motståndare, vilket gör mer “skada” eftersom den stiger väldigt lite. Men om motståndarna är framme vid nätet och redo skulle det vara mer lämpligt att göra platta skott (som har mer fart) eller med lite topspin (vilket gör att bollarna studsar upp till fötterna).

Backspin är mycket effektivare när bollen studsar mot motståndarens bana och strax efter i en av väggarna. Backspin är ett skott som inte har mycket fart (mindre än de andra) så motståndaren får lite mindre tid för att nå bollen.

Den används framför allt i servar och bland de mest avancerade spelarna i väggskott och tillvägagångsslag.

Hur du slår med topspin i padel

Denna typ av effekt utförs genom en uppåtgående rörelse, som träffar toppen av bollen och slutar uppåt. Känslan är som om du ska “lyfta eller borsta” bollen. Topspin är en effekt som ger bollen mycket fart, en faktor som ibland kan försvåra för motståndaren. Detta på grund av att bollen efter att ha studsat i marken kommer att hoppa, och i händelse av att den träffar en av väggarna kommer bollen att lyfta mycket högt.

Avancerade spelare använder det ibland i vissa markskott och i sina skott för att vinna poäng genom att slå bollen för att få den att passera högt över nätet, vilket gör det omöjligt för motståndaren att returnera den.

Slice med backhand

Detta liknar ett backspin-skott, där skottets tonvikt koncentreras i svingens rörelse bakom och under bollen för att skapa en mycket mer bakåtskruvat boll.

Den andra skivan i padel har ett speciellt namn i padel – Vibora. Tyngdpunkten för detta skott är att skapa en sidoskruv, men professionella och erfarna spelare kan göra det i olika situationer. Tanken för detta skott är att skapa sidoskruv för att göra en boll som är svår att “läsa” för våra motståndare, speciellt när du studsar den i väggarna. Det är bäst att skapa skivan så att bollen kommer högt över huvudet, där du kommer att ha utrymme att flytta racket vertikalt och åt sidan mot bollen, som att slå en smash men lägga tonvikten på att borsta åt sidan i bollen, i VIBORA-skottet kan du fortfarande slå med kraft i bollen, skivningen av bollen i VIBORA gör att den är att betrakta som ett attackskott när smash kan inte ge oss de bästa resultaten för att vinna poängen.

Smash med full kraft

Det finns ett par överväganden att göra innan du slår en kraftfull power-smash.

Om du är nära nätet när du träffar bollen, använd full kraft, försök att få bollen att studsa högt från bakväggen och tillbaka till din sida av banan. Om du inte tror att du kan ta tillbaka bollen eller ut ur banan, kanske en smash är fel slag.

Om du är närmare servelinjen när du träffar med din smash är det mer effektivt att slå ett långsammare backspin-skott som kallas även känt som “bandeja”. Syftet är att hålla trycket på dina motståndare och behålla din position vid nätet. Denna typ av smash håller bollen låg efter att den studsar av bakväggen. Om du istället går för kraft kan bollen komma tillbaka högt från bakväggen till nätområdet och kan vara en lätt boll för dina motståndare.

Om du ser din motståndare förbereda sig för en smash bör du börja röra dig upp till nätet i väntan på en hög studs från bakväggen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *