Padel Regler – Vilka Regler är det som gäller i Padel Tennis?

Precis som med alla sporter finns det regler inom padel som måste efterföljas för ett schysst och korrekt spel. För att se till att spelet går rätt till är det viktigt att känna till reglerna i padel.

I denna artikel går vi igenom alla regler inom padel. Men innan vi går igenom reglerna i detalj ska vi titta närmare på grunderna.

Syftet med spelet

Syftet med Padel är att vinna två av de tre seten som utgör en match. På så sätt måste varje par fungera som ett team för att vinna motståndarlaget. Eftersom planen är mycket mindre än i tennis och är sluten, är spelare nära varandra, så de måste utveckla en god förståelse och samspel om de ska lyckas.

Det höga tempot i padel kräver mycket från spelare, vilket innebär att god kondition är till stor fördel för att lyckas.

Spelare och utrustning

Padel spelas på en sluten bana som är drygt en tredjedel av storleken på en tennisbana och har en spelyta på 20m x 10m. Liksom en tennisbana är den uppdelad i mitten av ett nät men till skillnad från tennis är banan omgiven av väggar som kan användas av spelare under spelet.

Banans yta kan tillverkas av en mängd olika material, inklusive cement, syntetiska material eller konstgräs. FIP föreskriver också att spelytan på en Padelbana ska ha färgen terrakotta, blå eller grön.

Racketarna som används i Padel skiljer sig väsentligt från tennisracketar. Padelracket är gjorda av kompositmaterial med en perforerad yta som är ergonomiskt utformad för att möjliggöra luftflöde. Ansiktet mäter 26 cm x 29 cm och racketens totala längd är 45 cm. Eftersom racketen är mycket kortare än en tennisracket är det mycket lättare att kontrollera och manövrera.

Poängsättning

Poängsättning i padel är exakt samma som i tennis. Det betyder att poängen går enligt följande: 15, 30, 40 och game. Om det blir oavgjort på 40 – 40 kallas detta “deuce” och vinnaren är den första spelaren som leder med två poäng. Padelspelet spelas som det bästa av tre set, som alla består av sex matcher.

Vinna spelet

För att vinna ett set bör ett par vinna sex matcher med en marginal på två. Om resultatet blir 6-6 spelas en tiebreak där vinnaren är den första sidan som når sju poäng med en ledning av två poäng. Om spelet fortsätter att vara ojämnt, spelas ytterligare en tiebreak där den första sidan som har ledning med två förklaras som vinnare. Det första paret som vinner två set förklaras som vinnare.

Regler i padel


 • Padel är en racketsport som (nästan) bara spelas i dubbel.
 • Det kan spelas inomhus eller utomhus.
 • Spelare är inneslutna i ett område som mäter 10 x 20 meter med genomskinliga väggar och nätstängsel.
 • De två lagen är åtskilda av ett tennisnät och banan är markerad med linjer och serverutor.
 • Väggar runt banan betyder att bollen kan studsa i oväntade riktningar och användas i spelet

Poäng

 • Padel använder samma poängsystem som tennis.
 • Sex matcher behövs för att vinna ett set och laget som vinner två set vinner spelet.
 • Om ett set når 6/6 oavgjort, finns det en tie-break som i tennis.

Serve

Valet av sida, vem som servar först och vem som tar emot bör avgöras genom att singla slant. Paret som vinner kan välja mellan:

 • Servera eller ta emot först. I så fall väljer det andra paret sidan
 • Begär att motståndarna väljer först

Alla poäng börjar med servren. Om den första serven inte är giltig tillåts servaren en andra tjänst. Det måste ske enligt följande:

 • I början av serven måste spelaren som servar stå med båda fötterna bakom serverutan, mellan den imaginära förlängningen av mittlinjen och sidoväggen (serverutan) och måste vara kvar där tills bollen har servats.
 • Servaren måste studsa bollen på marken i serverutan där de befinner sig för att utföra serven.
 • Servaren får inte vidröra servelinjen med fötterna, inte heller den imaginära mittlinjen.
 • Bollens höjd måste vara vid eller under midjan när den träffar den och spelaren måste ha minst en fot i kontakt med marken.
 • Bollen servas från höger sida av banan, den ska passera diagonalt över nätet mot serverutan för den som tar emot bollen. Den måste studsa inom raderna som begränsar denna ruta. I första hand måste serven gå in i mottagarens ruta på den vänstra sidan, och när ena sidan vinner poängen är det dags för följande seerve och bollen måste gå in i mottagarens låda på deras högra sida, och så varannan.
 • En spelare får inte gå, springa eller hoppa medan man servar. Små fotrörelser som inte påverkar den serveställningen accepteras.
 • I det ögonblick som kontakten tas med bollen, eller i ett avsiktligt försök att slå den, kommer den att betraktas som en serve.
 • Om en serve av misstag görs från fel sida måste felet korrigeras så snart det upptäcks. Alla poäng är giltiga, men ett fel på den första serven måste beaktas.
 • Om en spelare servar i tur och ordning måste spelaren som borde ha servat göra det så snart felet upptäcks. Alla poäng som vunnit före felet är giltiga. Om det har uppstått ett enda servefel fram till tidpunkten för felet kommer det inte att beaktas. Om spelet har slutförts innan felet upptäcks kommer serveordningen att vara kvar tills setet är slut.
 • Servern får inte göras förrän spelaren som ska returnera den är redo. Den spelare som tar emot kommer dock att anpassa sig inom ramen för servern och är redo att ta emot tjänsten när servaren är redo att serva.

Serven är ett fel om:

 • Servaren missar bollen när den försöker slå den.
 • Bollen studsar utanför mottagarens serveruta (linjerna räknas också)
 • Bollen träffar den som returnerar serven, dennes lagmedlem, eller något föremål som bärs någon.
 • Bollen studsar i mottagarens serveruta och rör vid det metallstaketet runt banan innan den andra studsen.
 • Bollen studsar i mottagarens serveruta och studsar ut ur banan

Padel regler om returer

Spelaren som returnerar måste vänta tills bollen studsar i sin serveruta och sedan slå tillbaka den innan den studsar på marken för andra gången.

De mottagande spelarna i det första spelet i varje uppsättning avgör vem som blir den första att ta emot; denna spelare fortsätter att ta emot den första serven i varje spel till slutet av setet.

Varje spelare kommer att få serven alternativt under spelet och när ordningen har beslutats får den inte ändras under den uppsättningen eller tie-break utan kan komma i början av ett nytt set.

Om mottagande spelare under en match eller tie-break ändras av de mottagande spelarna, måste de fortsätta på detta sätt till slutet av spelet eller tie-break där misstaget inträffade. I följande spel i det setet kommer spelarna att inta de positioner som ursprungligen valdes.

Snabb sammanfattning:

 • Ett spel startas med att serva diagonalt som i tennis, med två serveförsök tillåtna (första och andra serve).
 • Servern måste göras bakom servelinjen.
 • Mottagaren kan stå var som helst på banan, diagonalt mittemot serven.
 • Serven studsar först bollen och slår den under midjan.
 • Bollen måste studsa i motsatt serveruta innan den träffas av motståndaren.
 • Om bollen inte studsar i serverutan är det ett servefel.
 • Om den studsar i serverutan och träffar nätet innan den träffar servelinjen (på retursidan) är det också ett fel.
 • Om bollen träffar nätet och studsar i rutan är den rätt. Om den vidrör sidonätet innan den andra studsen är det ett fel.
 • När bollen är i spel måste alla bollar som passerar nätet först studsa på marken på motståndarens sida innan de träffar en vägg.

Padelslag

 • Spelare kan slå en boll som volley.
 • Spelare kan slå bollen efter att den har studsat på en vägg för att skicka tillbaka den till motståndarens sida.
 • Precis som i tennis får bollen bara studsa en gång i din sida, och den får bara träffas en gång.
 • Du kan slå bollen stenhårt så att den går ut när den studsar!
 • Men det motsatta laget kan springa för att försöka slå tillbaka den i spel.

Regler om padelbollen

Bollarna som används för officiella tävlingar är de som är godkända av I.P.F. för spelet Padel.

Bollen ska vara en gummikula med en jämn yttre yta i antingen vitt eller gult. Dess diameter borde
mäta mellan 6,35 och 6,77 cm och dess vikt mellan 56,0 och 59,4 gram. Studsen ska vara mellan 135 och 145 cm när den faller ner på en hård yta från en höjd av 2,54 m.

Bollen måste ha ett inre tryck på mellan 4,6 kg och 5,2 kg per 2,54 kvadrat cm.

När spelet är på en höjd av mer än 500 m över havet kan en annan typ av boll användas. Dessa bör vara identiska med de ovan nämnda förutom i studsningen som bör vara mer än 121,92 cm och mindre än 135 cm.

Regler om paelracket

Spelet spelas med ett racket tillverkad enligt följande regler:

 • Racketen består av två delar: Huvud och handtag
 • Handtag: maximal längd: 20 cm, Maximal bredd (i halsen, med tanke på det fria utrymmet däremellan): 50 mm, maximal tjocklek: 50 mm.
 • Huvud: Huvudets längd plus handtagets längd får inte överstiga 45,5 cm, maximal bredd: 26 cm, maximal tjocklek: 38 mm.
 • Den totala längden på padelracket, huvud plus handtag, får inte överstiga 45,5 centimeter.
 • Vid kontroll av racketmätningar får en tolerans på 2,5% i tjocklek tillåts.
 • Rackets träffyta är perforerad av ett obegränsat antal cylindriska hål som vardera mäter mellan 9 och 13 mm i mittområdet. Runt kanten i ett område av högst 4 cm (mätt från kanten av racketen) kan hålen ha en större diameter eller en annan form med variabel längd och bredd om detta inte påverkar slagens ljud.
 • Båda sidorna av racketen måste vara plana men kan vara släta eller grova.
 • Racketen måste vara fri från föremål eller enheter som fästs vid den som inte specifikt används för att begränsa eller förhindra att det slits, vibrationer och för att fördela vikten. Som sådan måste de vara rimliga i storlek och positionering. Racketen får inte utgöra förvirring eller störa alla andra spelare. Den får därför inte ha någon reflekterande yta eller ljudelement som på något sätt kan förändra spelets normala utveckling.
 • Racketen måste ha en icke elastisk handledsrem med en maximal längd av 35 cm fäst i handtaget som måste placeras runt handleden som skydd mot olyckor. Användningen är obligatorisk.
 • Racket får inte ha någon synlig eller hörbar enhet som kan kommunicera, varna eller ge instruktioner till spelaren under ett spel.

Positionering på planen

Varje lag spelare kommer att vara på vardera sidan av nätet på banan. Spelaren som servar sätter bollen i spel och spelaren diagonalt framför spelaren (mottagaren) tar emot den serverade bollen.

Spelaren som tar emot kan vara i vilken del som helst av deras sida av banan, liksom deras partner och servarens partner.

Byte av sidor

Spelare måste byta sidor efter 1: a, 3: e och varje efterföljande udda spel i seten.

I ”tie break” kommer spelarna att byta ändar (sidor) efter var 6: e poäng.

Om ett fel uppstår och spelarna inte byter sidor bör korrigeringen göras så snart misstaget upptäcks, efter rätt ordning. Alla poäng som vunnit innan felet upptäcktes är giltiga. Om misstaget upptäcks efter en felaktig första servering har servern bara en server kvar.

Regler om förlust av poäng

Spelare förlorar en poäng om:

 • Någon av spelarna, deras racketer eller något som bärs eller bärs vidrör nätet, nätstolparna, nätet eller någon del av motståndarens bana medan bollen är i spel.
 • Bollen studsar för andra gången innan den returneras.
 • När bollen, efter studs, går över den markerade gränsen (yttre omkretsen) på banan (i sidled eller änden) eller genom porten.
 • När bollen, efter att ha studsat rätt, går utanför banan över ändväggen. Om den går över sidoväggen eller genom dörren förloras poängen när bollen studsar för andra gången eller vidrör något element som inte är relaterat till banan.
 • Om spelaren träffar bollen innan den har gått över nätet.
 • Om en spelare slår tillbaka bollen, antingen direkt eller slår den mot banans väggar och den sedan, utan att först studsa på motståndarens bana, träffar motståndarens väggar, metallstaket eller något element som inte är relaterat till eller ligger på marken av motståndarnas planhalva.
 • Om en spelare returnerar en boll, antingen direkt eller utanför väggarna på sin bana och bollen träffar nät- eller nätstolparna och sedan direkt på en av väggarna på den motsatta banan, staketet eller något element som inte är relaterat till eller ligger på motståndarens plan.
 • Om en spelare slår bollen två gånger i rad
 • Om den efter att ha träffat bollen vidrör spelaren som spelar bollen, deras partner eller något som spelarna bär.
 • Om bollen träffar någon del av spelarna eller deras utrustning förutom racketen efter att ha slagits av motståndarlaget.
 • Om en spelare träffar bollen och den vidrör det metallstängslet, någon del av marken på sin egen sida av banan, eller något element som inte är relaterat till banan på marken på sin egen sida av banan.
 • Om bollen träffas med ett racket som kastas mot den.
 • Om någon spelare hoppar över nätet medan poängen spelas.
 •  Om båda spelarna träffar bollen samtidigt eller i följd, kommer poängen att gå förlorad. Bollen får endast spelas av en medlem i laget. Det räknas inte som ett dubbelslag när ett par spelare försöker slå bollen samtidigt, en träffar den och den andra träffar lagkamratens racket.
 • Om spelaren som träffar bollen har en, båda fötterna eller någon del av den egna kroppen utanför sin plan. Om inte utomhusspel har godkänts.

Padel regler: returer

Returen är korrekt om:

 • Om bollen träffar någon del av motståndarlagets kropp, kläder eller till och med racket
 • Efter att ha träffats så studsar bollen direkt in i motståndarnas plan eller träffar först väggen i spelarens egen bana och den studsar sedan in i motståndarens plan.
 • Bollen studsar i motståndarens plan och träffar sedan metallstaketet eller en av väggarna.
 • Som ett resultat av riktningen och kraften med vilken bollen träffas, studsar den i motståndarens plan och går sedan ut ur banan, träffar taket, lamporna eller andra föremål som inte är relaterade till banan.
 • Bollen rör vid nät- eller nätstolparna och landar sedan på motståndarens plan.
 • Bollen i spel träffar ett föremål som ligger på motståndarplanets mark som inte är relaterat till eller en del av banan (t.ex. en annan boll).
 • Efter att ha slagit bollen studsar den rätt in i motståndsplanen, går tillbaka till serveplanen i vilket ögonblick motståndaren spelar den. Alltid förutsatt att varken spelaren eller någon del av hans kläder eller racket har vidrört nätet, stolparna eller motståndarnas bana och bollen uppfyller någon av de punkter ovan
 • Den returnerade bollen studsar i motståndarens plan i den vinkel där väggen ansluter sig till marken (ett hörn). (Detta kallas vanligtvis ett “ägg” och anses vara giltigt).
 • Tillåtet spel utanför banan. Om bollen träffas utanför banan kommer returen att gälla om poängen före denna regel är uppfyllda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ongoal välkomnar alla nya kunder med 10% rabatt!
Ongoal välkomnar alla nya kunder med 10% rabatt!