När Byter man Serve i Padel? Allt du Bör Veta!

En vanlig fråga är när man byter serve i padel. Det kan kännas lite komplecerat men när man väl förstår hur det fungerar kommer det att kännas betydligt enklare. När man byter serve i padel beror också vilken del av spelet man är i.

När byter man serve i padel under tiebreak?

Den första spelaren som börjar serva i tiebreak är enligt seriens ordning följt i uppsättningen.

För den första poängen i tiebreak kommer den här spelaren bara att serva en poäng från höger sida av banan. Spelarna i motståndarlaget (respekterar den tidigare serveordningen) kommer sedan att serva följande två poäng med sin första poäng från vänster sida av banan. Efter detta kommer spelarna att serva två på varandra följande poäng som alltid servas från vänster sida av banan, tills slutet av “tie-break” följer man alltid ovannämnda serveordning.

En ”tie-break” -uppsättning kommer att vinnas med 7-6.

Spelaren i paret som inte började serva i ”tie-break” kommer att börja serva i nästa set.

Val av sida och serve

Valet av sida, vem som servar först och vem som mottar bör avgöras genom ett myntkast. Paret som vinner kasten kan välja mellan:

 • Om de ska serva eller ta emot först. I så fall väljer det andra paret vilken sida på planen.
 • Banans sida för det första spelet. I så fall kan det andra paret välja att serva eller ta emot.
 • Begär att motståndarna väljer först.

När ordningsföljd och sidorna har valts berättar säger paren till domaren vem som blir den första att serva och ta emot.

När byter man serve i padel?

Det första valet av serve i padel görs efter att man singlar slant som diskuterat innan.

Efter detta byter man serve efter varje förlorat poäng. Detta innebär att om ett lag servar och sedan förlorar poängen kommer det andra laget att serva. Om laget däremot vinner poängen fortsätter man att serva tills man förlorar en poäng.

Som nämnt ovan är reglerna kring när man byter serve i padel annorlunda. 

När det kommer till att byta serve mellan lagkamraterna finns det inga regler här. Reglerna gäller enbart vilken sida av planhalvan som serven görs ifrån (höger eller vänster). Om det alltså är en padelspelare som är speciellt bra på att serva i ett lag kan denne spelare byta sida inför varje serve.

Byte av sidor i padel

 • Spelare måste byta sida efter 1: a, 3: e och varje efterföljande udda spel i setet.
 • I tiebreak kommer spelare att byta sida efter var 6: e poäng.
 • Om misstag görs och spelarna inte byter sida bör korrigeringen göras så snart misstaget upptäcks, efter rätt ordning. Alla poäng som vunnit innan felet upptäcktes är giltiga. Om misstaget upptäcks efter att en felaktig första serve har gjorts kan servaren upprepa sin första serve.

Serveregler i padel

Alla poäng i padel börjar med serven. Om den första serven inte är giltig tillåts servern en andra serve. Här är de viktigaste grundreglerna du måste känna till när det kommer till serven i padel:

 • Båda fötterna måste vara bakom servelinjen hela tiden, mellan den imaginära förlängningen av mittlinjen och sidoväggen (serverutan) och måste förbli där tills bollen har servats.
 • Servaren måste studsa bollen på marken i serverutan där de befinner sig för att utföra serven.
 • Servaren får inte vidröra servicelinjen med fötterna, inte heller den imaginära mittlinjen.
 • Höjden på bollen som servas måste vara vid eller under midjan vid slagtillfället och spelaren måste ha minst en fot i kontakt med marken.
 • Serven måste slås diagonalt över nätet och studsa inom linjerna som utgör mottagarens serveruta. Returen av serven spelas och bollen är i spel tills ena sidan vinner poängen. Följande serve görs från vänster och servas diagonalt till höger och så vidare alternativt.
 • En spelare får inte gå, springa eller hoppa medan denne serverar.
 • Små fotrörelser, som inte påverkar den serveställningen, accepteras.
 • I det ögonblick som kontakten tas med bollen, eller i ett avsiktligt försök att träffa bollen, kommer den att betraktas som en serve.
 • Innan varje set startar  kan spelarna välja vilken av dem som ska serva först under uppsättningen. När ordern väl har upprättats får den inte ändras förrän i början av följande uppsättning.
 • Om en spelare servar i tur och ordning måste spelaren som borde ha servat göra det så snart felet upptäcks. Alla poäng som vunnit före felet är giltiga.
 • Serven kommer inte att räknas förrän spelaren som tar emot är klar. Den spelare som tar emot anpassar sig dock inom rimlig nivå till servern och är redo att ta emot serven när servaren är redo att serva.
 • Du får inte utropa “ut” eller “fel” om ett försök har gjorts att returnera serven.

Servefel i padel

Servefel i padel är följande:

 • Servaren missar bollen när denne försöker slå den.
 • Bollen studsar utanför mottagarens serveruta (linjerna räknas)
 • Bollen träffar servaren, hans medspelare eller något föremål som bärs av dessa
 • Bollen studsar i mottagarens serveruta och rör vid det metalliska staketet runt banan innan den andra studsen.
 • Bollen studsar i mottagarens serveruta och studsar utanför banan direkt genom portarna på en bana, utan en säkerhetszon och därför utan auktoriserade spel utanför banan.

Regler för retur av serve

 • Spelaren som tar emot måste vänta tills bollen studsar i sin serveruta och slå den innan den studsar på marken för andra gången.
 • Varje spelare kommer att få servar alternativt under spelet och när ordningen har beslutats får den inte ändras under den uppsättningen eller tie-break utan kan komma i början av ett nytt set.
 • Om den mottagande ordningen av servar under en match eller tie-break ändras måste de fortsätta på detta sätt till slutet av spelet eller tiebreak där misstaget inträffade. I följande spel i det setet kommer spelarna att inta de positioner som ursprungligen valdes.
 • Om bollen träffar en av de mottagande spelarna eller deras rack medan de får en serve innan den studsar kommer den att betraktas som en poäng till fördel för servaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fynda Padelutrustning på senaste Kampanjerna!
Fynda Padelutrustning på senaste Kampanjerna!